HP LaserJet 6L DOS Drivers and utilities, Finnish

      HP LaserJet DOS-kirjoitinohjaimet ja DOS-apuohjelmat
      ----------------------------------------------------

SISÄLTÖ

A. TÄMÄN LEVYN SISÄLTÖ
B. DOS-KIRJOITINOHJAINTEN JA DOS-APUOHJELMIEN ASENNUS

C. DOS-KIRJOITINOHJAIMET
D. DOS-APUOHJELMAT - TILANTARKKAILU
E. DOS-APUOHJELMAT - ETÄOHJAUSPANEELI
F. DOS-APUOHJELMAT - SYMSET-APUOHJELMA

G. VIANETSINTÄ - DOS-APUOHJELMAT
H. LISÄTIETOJEN SAANTI HP:N PALVELUISTA

----------------------------------------------------------------------

A. TÄMÄN LEVYN SISÄLTÖ

Tällä levyllä on tietoja DOS-kirjoitinohjaimista ja -apuohjelmista. Jos
käytät DOSin alaisia sovelluksia, haluat ehkä asentaa joitakin tai kaikki
tällä levyllä olevat ohjelmat.

Useimpia DOSin alaisia sovelluksia varten tarvitaan kirjoitinohjaimet,
joiden avulla pystytään käyttämään kirjoittimen ominaisuuksia ja
tulostamaan tiedostot. Tämä levy sisältää viimeisimmät
DOS-kirjoitinohjaimet ja asennushuomautukset useita suosituimpia
DOS-sovelluksia varten. Katso lisätietoja kohdasta "DOS-kirjoitinohjaimet".

DOS-apuohjelmat eivät ole välttämättömiä tulostusta varten, mutta niistä
on lisäapua, kun tulostat HP LaserJet -kirjoittimella. Tämä levy sisältää
DOS-apuohjelmat nimeltä Tilantarkkailu, Etäohjauspaneeli ja Symset. 
Näistä apuohjelmista on tietoja tätä seuraavassa jaksossa.

----------------------------------------------------------------------

B. DOS-KIRJOITINOHJAINTEN JA DOS-APUOHJELMIEN ASENNUS

Asenna DOS-kirjoitinohjaimet ja DOS-apuohjelmat seuraavasti:

1. Tarkista, että HP LaserJet -kirjoitin ja sen kaapelit on asennettu ja
  liitetty tietokoneeseen HP LaserJet -kirjoittimen käyttöoppaassa
  neuvotulla tavalla.
2. Tarkista, että kirjoitin on liitettynä virtalähteeseen ja on valmis
  tulostamaan.
3. Aseta HP LaserJet DOS-apuohjelmalevyke levykeasemaan
  (yleensä A: tai B:).
4. Siirry DOS-kehotteessa asemaan, jossa HP LaserJet DOS-apuohjelmalevyke
  sijaitsee (esimerkiksi A:). Huomaa, että Windowsia käytettäessä siitä
  täytyy poistua kokonaan, ennen kuin voidaan asentaa
  DOS-tulostusohjelmisto.
5. Kirjoita DOS-kehotteeseen INSTLJ ja paina ENTER-näppäintä.
6. Noudata näytölle tulevia ohjeita.

Asennettuasi DOS-kirjoitinohjaimet tai DOS-apuohjelmat voit ajaa
asennusohjelman uudestaan seuraavasti:

  -> Kirjoita DOS-kehotteeseen INSTLJ ja paina ENTER-näppäintä.

Tietoja DOS-kirjoitinohjainten käytöstä on asennushuomautuksissa, jotka
tulevat jokaisen kirjoitinohjaimen mukana. Löydät ohjeita myös käytössä
olevien sovellusten oppaista.

DOS-apuohjelmien aloittamisesta ja käyttämisestä on ohjeita seuraavissa
jaksoissa sekä kunkin apuohjelman ohje-toiminnossa.

--------------------------------------------------------------------------

C. DOS-KIRJOITINOHJAIMET

Tällä levyllä olevat DOS-ohjaimet tukevat ainoastaan seuraavassa lueteltuja
sovellusversioita. Useimmat kirjoitinohjaimet eivät tue näiden sovellusten
edellisiä versioita. Tämän vuoksi suosittelemme, että tiedustelet
seuraavassa lueteltujen sovellusten päivitysversioita.

                       
  Sovellus-          Tuetut    
  ohjelma           versiot    
  -----------         ----------   
  Lotus (R) 1-2-3       2.3, 2.4   
  Lotus (R) 1-2-3       3.1, 3.4   
  WordPerfect for DOS     5.1, 6.0   

  ======================================================================
  1-2-3 on Lotus Development Corporationin tuote.
  WordPerfect on WordPerfect Corporationin tuote.

Jos käytössä olevaa DOS-sovellusta ei ole lueteltu yllä, tiedustele
kyseisen sovelluksen toimittajalta sovelluksen kirjoitinohjaimen
päivitysversiota.

--------------------------------------------------------------------------

D. DOS-APUOHJELMAT - TILANTARKKAILU

Tilantarkkailu on muistinvarainen ohjelma, joka toimii taustalla ja näyttää
automaattisesti kirjoittimen viestejä tietokoneen näytöllä, jos kirjoittimen
tila muuttuu (esimerkiksi "paperi lopussa").

Jos olet sallinut muuttaa autoexec.bat-tiedostoa DOS-apuohjelmien asennuksen
aikana, Tilantarkkailu latautuu muistiin aina tietokoneen käynnistyessä. Jos
et ole sallinut muuttaa autoexec.bat-tiedostoa, voit milloin tahansa itse
ladata Tilantarkkailun muistiin seuraavasti:

  -> Kirjoita DOS-kehotteeseen STAT ja paina ENTER-näppäintä.

Kun Tilantarkkailu on latautunut muistiin, se tarkkailee automaattisesti
kirjoittimen lähettämiä viestejä. Saat Tilantarkkailun päävalikon esille
jommallakummalla seuraavista tavoista:

  -> Käytä pikanäppäinyhdistelmää painamalla kaikkia pikanäppäimiä
    samanaikaisesti. Oletusyhdistelmä on [CTRL]+[ALT]+[E].

                  tai
 
  -> Kirjoita DOS-kehotteeseen STAT ja paina ENTER-näppäintä.
   
--------------------------------------------------------------------------

E. DOS-APUOHJELMAT - ETÄOHJAUSPANEELI

Etäohjauspaneelista voit tarkastella ja muuttaa kirjoittimen oletusasetuksia
tietokoneesta käsin. Tämä on käytännöllistä, jos käytössä olevat
DOS-sovellukset tukevat vain joitakin tarvittavia kirjoittimen ominaisuuksia
tai eivät tue mitään niistä.

Asennettuasi DOS-apuohjelmat voit aloittaa Etäohjauspaneelin seuraavasti:

  -> Kirjoita DOS-kehotteeseen RCP ja paina ENTER-näppäintä.

--------------------------------------------------------------------------

F. DOS-APUOHJELMAT - SYMSET-APUOHJELMA

Symset-apuohjelmalla tulostetaan sivuja, joista näkyy eri merkkivalikoimien
sisältämiä merkkejä. Merkkivalikoimat (merkistöt) ovat tiettyyn fonttiin
kuuluvia aakkosia, numeroita, välimerkkejä tai erikoismerkkejä.

Asennettuasi DOS-apuohjelmat voit aloittaa Symset-apuohjelman seuraavasti:

  -> Kirjoita DOS-kehotteeseen SYMSET ja paina ENTER-näppäintä.

--------------------------------------------------------------------------

G. VIANETSINTÄ - DOS-APUOHJELMAT

  Tässä jaksossa on mahdollisia ratkaisuja ongelmiin, joita voi esiintyä
  DOS-apuohjelmien asennuksessa, aloittamisessa tai käytössä.  

   1. DOS-APUOHJELMIA EI VOI ASENTAA    
   2. DOS-APUOHJELMIA EI VOI ALOITTAA

   3. TILANTARKKAILUN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
   4. TILANTARKKAILU EI TARKKAILE KIRJOITTIMEN VIESTEJÄ
   5. TILANTARKKAILUN KOMENTORIVIN PAIKKA AUTOEXEC.BAT-TIEDOSTOSSA
   6. MAHDOLLISIA SOVELLUSTEN JA TILANTARKKAILUN VÄLISIÄ RISTIRIITOJA
   7. TILANTARKKAILU EI TOIMI YHDESSÄ LASERTOOLS PRINTCACHE -OHJELMAN
     KANSSA
   8. TILANTARKKAILU ANTAA ÄÄNIMERKIN MUTTA EI NÄYTÄ KIRJOITINVIESTEJÄ

   9. ETÄOHJAUSPANEELIA EI VOI AVATA
  10. TILANTARKKAILU EI TOIMI ETÄOHJAUSPANEELIN AJAMISEN JÄLKEEN

  ---------------------------------------------------------------------

  1. DOS-APUOHJELMIA EI VOI ASENTAA

  Koska Etäohjauspaneelin ja Tilantarkkailun täytyy saada dataa
  kirjoittimesta, nämä apuohjelmat toimivat vain suorassa yhteydessä
  kaksisuuntaisen Bi-Tronics-rinnakkaisportin kautta. Jos asennusohjelma
  ei tunnista kaksisuuntaista yhteyttä, et tällöin voi asentaa
  DOS-apuohjelmia.

  Jos kaksisuuntaisen yhteyden luonti ei onnistu, tarkista seuraavat:

    (1) Käytössä on rinnakkaiskaapeli ja se on kunnolla liitetty
       sekä tietokoneeseen että kirjoittimeen.
    (2) Rinnakkaiskaapeli tukee Bi-Tronics-yhteyttä.
    (3) Tietokoneella on suora yhteys kirjoittimeen. Useimmat sekä
       kirjoittimeen että tietokoneeseen lisätyt liitännät, kuten
       kirjoitinjakajat, tulostusjonot ja verkot ovat esteenä
       kaksisuuntaiselle yhteydelle.

  ---------------------------------------------------------------------

  2. DOS-APUOHJELMIA EI VOI ALOITTAA

  Asennettuasi HP LaserJet DOS-apuohjelmat sinun pitäisi voida aloittaa
  apuohjelmat edellisissä jaksoissa kuvatuilla komennoilla. Jos näitä
  komentoja seuraa virheilmoitus "Bad Command or File Name", sinun täytyy
  lisätä komentoon HP LaserJet DOS-apuohjelman hakupolku.

  Sinun täytyy tätä varten tietää hakemiston nimi, johon olet asentanut
  HP LaserJet apuohjelmat (oletushakemisto on C:\HPLJUTIL), ja kirjoittaa
  tämä polku autoexec.bat-tiedostoon seuraavasti:

    PATH=%PATH%;C:\HPLJUTIL

  Jos autoexec.bat-tiedostossa on jo yksi tai useampia PATH-lausekkeita,
  lisää tämä lauseke aiempien PATH-lausekkeiden perään. Muussa tapauksessa
  voit kirjoittaa tämän lausekkeen tiedoston alkuun.

  Muutettuasi autoexec.bat file-tiedoston sinun täytyy käynnistää
  tietokone uudestaan, jotta lauseke tulisi voimaan.

  ---------------------------------------------------------------------

  3. TILANTARKKAILU EI TARKKAILE KIRJOITTIMEN VIESTEJÄ

  Ennen kuin Tilantarkkailu voi tarkkailla kirjoittimen viestejä, se
  täytyy ladata tietokoneen muistiin. Tilantarkkailu on DOSin alaisena
  toimiva apuohjelma eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi Microsoft
  Windowsin DOS-ikkunasta.

  Varmista, ettet lataa Tilantarkkailua muistiin Windowsin DOS-ikkunasta
  tai käytä Tilantarkkailua kirjoitinviestien lukemiseen Windowsin
  ollessa käytössä.

  ---------------------------------------------------------------------

  4. TILANTARKKAILUN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

  Jos Tilantarkkailu häiritsee jonkin muun sovelluksen käyttöä tai
  tarvitset Tilantarkkailun käyttämää muistia (12 Kt), voit poistaa
  sen muistista seuraavasti:

  -> Kirjoita DOS-kehotteeseen UNLOAD ja paina ENTER-näppäintä.

  Tämä poistaa Tilantarkkailun muistista (mikäli mahdollista) ja lopettaa
  sen toiminnot. Pane merkille, että jos olet ladannut muita
  muistinvaraisia ohjelmia tietokoneen muistiin Tilantarkkailun jälkeen,
  sinun täytyy ensin poistaa nämä muut ohjelmat muistista ennen kuin voit
  poistaa Tilantarkkailun.

  Jos Tilantarkkailun poistamisessa ilmenee edelleen ongelmia tai et halua
  ladata ohjelmaa muistiin joka kerta kun tietokone käynnistyy, poista
  Tilantarkkailun komento autoexec.bat-tiedostosta ja käynnistä tietokone
  uudestaan. Komento vaihtelee DOS-apuohjelmien asennuskohteen mukaan,
  mutta sijaitsee yleensä autoexec.bat-tiedoston lopussa ja näyttää
  kutakuinkin seuraavalta:

    C:\HPLJUTIL\status\stat

  ---------------------------------------------------------------------

  5. TILANTARKKAILUN KOMENTORIVIN PAIKKA AUTOEXEC.BAT-TIEDOSTOSSA

  Jos olet sallinut muuttaa autoexec.bat-tiedostoa DOS-apuohjelmien
  asennuksen aikana, Tilantarkkailun latauskomento kirjoittuu tämän
  tiedoston loppuun. Tämä toimii yleensä oikein.

  Koska Tilantarkkailu käyttää tietokoneen tiedostojärjestelmää, kaikki
  välimuistiohjelmat (esim. SMARTDRV), levynpakkausohjelmat (esim.
  STACKER) ja LAN-ohjelmistot (esim. NOVELL) täytyy ladata ENNEN
  Tilantarkkailua autoexec.bat-tiedostosta.  

  Jos toisaalta lataat autoexec.bat-tiedostosta DOS-komentotulkin (esim.
  DOSSHELL tai Norton Commander), Tilantarkkailun latauskomennon täytyy
  sijaita ENNEN DOS-komentotulkin latauskomentoa. Komentotulkin lataus-
  komennon jälkeiset komennot toteutetaan vasta komentotulkin
  lopettamisen jälkeen.

  Jos päivität DOS-versiosi tai asennat muita sovellusohjelmia, se voi
  aiheuttaa myös autoexec.bat-tiedoston päivityksen. Varmista, että
  komennot ovat päivityksen jälkeen oikeassa järjestyksessä.

  ---------------------------------------------------------------------

  6. MAHDOLLISIA SOVELLUSTEN JA TILANTARKKAILUN VÄLISIÄ RISTIRIITOJA

  Kun Tilantarkkailu on ladattuna kirjoittimen muistiin, se tarkkailee
  jatkuvasti kirjoittimen tilaa. Ristiriitojen välttämiseksi ohjelma
  tarkkailee myös muita sovelluksia, jotka saattavat käyttää kirjoittimen
  rinnakkaisporttia samaan aikaan.

  Suoritustehon parantamiseksi jotkut sovellukset käyttävät kirjoittimen
  porttia suoraan, jolloin Tilantarkkailu ei pysty havaitsemaan niitä.
  Nämä sovellukset saattavat aiheuttaa ristiriitoja Tilantarkkailun
  toiminnassa ja päinvastoin.

  Joissakin tapauksissa nämä sovellukset sallivat säätää tulostusta
  esimerkiksi asetuksilla "Tulosta BIOSin kautta" tai "Tulosta
  laiteporttiin". Käyttämällä asetusta "Tulosta BIOSin kautta" voit
  välttää Tilantarkkailua haittaavia ristiriitoja, mutta tämä ehkä
  vähentää sovelluksen suoritustehoa.

  Jos et voi valita ristiriitoja aiheuttavasta sovelluksesta "Tulosta
  BIOSin kautta" (esim. Borlandin Paradox-tietokanta), tai jos et halua
  käyttää tätä asetusta, voit ristiriitojen välttämiseksi poistaa
  Tilantarkkailun käytöstä kyseisen sovelluksen käyttöaikana.
  
  Poista Tilantarkkailu käytöstä ennen ristiriitoja aiheuttavan
  sovelluksen käyttöä suorittamalla seuraavat toimenpiteet:
  
    (1) Paina pikanäppäinyhdistelmää
       (oletus on [Ctrl]+[Alt]+[E]).
    (2) Valitse "Asetukset".
    (3) Valitse "Passivoi".
    (4) Valitse "K" (kyllä) ja paina ENTER.
    (5) Paina kaksi kertaa ESC.

  Aktivoi Tilantarkkailu ristiriitoja aiheuttavan sovelluksen käytön
  jälkeen suorittamalla seuraavat toimenpiteet:

    (1) Paina pikanäppäinyhdistelmää
       (oletus on [Ctrl]+[Alt]+[E]).
    (2) Valitse "Asetukset".
    (3) Valitse "Aktivoi".
    (4) Valitse "K" (kyllä) ja paina ENTER.
    (5) Paina kaksi kertaa ESC.

  ---------------------------------------------------------------------

  7. TILANTARKKAILU EI TOIMI YHDESSÄ LASERTOOLS PRINTCACHEN KANSSA

  PrintCache, jonka valmistaja on LaserTools, on nopea tulostuksen
  puskurointiohjelma, joka kirjoittaa suoraan LPT-porttiin. Vaikka
  PrintCachen nykyinen versio on täysin yhteensopiva Tilantarkkailun
  kanssa, vanhempien versioiden käyttö yhdessä Tilantarkkailun kanssa voi
  aiheuttaa ristiriitoja ja epänormaalia toimintaa. Vaikka PrintCachen voi
  konfiguroida käyttämään BIOSia (ristiriitojen välttämiseksi), se
  vähentää suoritustehoa. LaserTools (USA puh.+1-510-420-8777) tarjoaa
  PrintCachen uusimman version. Muista ilmoittaa, että tarvitset sen HP
  DOS-apuohjelmien Tilantarkkailua (Status Monitor) varten.

  Muut ohjelmat voivat aiheuttaa erilaisia ristiriitoja Tilantarkkailun
  yhteydessä. Jos Tilantarkkailu näyttää kirjoitinviestin tiedonsiirron
  aikana, tiedonsiirto voi keskeytyä. Ratkaistaksesi tämän tai muun
  ongelman, joka syntyy Tilantarkkailun näyttäessä viestejä väärään
  aikaan, voit lisätä tiedostoon C:\HPLJUTIL\STATUS\NOSWAP.TXT sellaisen
  ohjelman nimen, jota Tilantarkkailun viesti ei saa keskeyttää.

  ---------------------------------------------------------------------

  8. TILANTARKKAILU ANTAA ÄÄNIMERKIN MUTTA EI NÄYTÄ KIRJOITINVIESTEJÄ

  Monet yleiset DOS-sovellukset tulostavat tavalla, joka estää
  Tilantarkkailua näyttämästä kirjoitinviestejä tulostuksen aikana.
  Tällöin Tilantarkkailu antaa tavallisen äänimerkin, mutta ei näytä
  kirjoitinviestejä. Tämä tapahtuu käytettäessä DOS-komentoa COPY (LPT),
  sovellusta Microsoft Word for DOS ja muita sovelluksia, jotka käyttävät
  tulostukseen DOSin COPY-komentoa.

  ---------------------------------------------------------------------

  9. ETÄOHJAUSPANEELIA EI VOI ALOITTAA

  Kun yrität aloittaa Etäohjauspaneelin ja näkyviin tuleva viesti
  ilmoittaa "Tilantarkkailu on väärä versio tälle Etäohjauspaneelille"
  tai Tilantarkkailu näyttää muun viestin, sinun täytyy ehkä asettaa
  autoexec.bat-tiedoston VERIFY-komennon asetukseksi OFF.

  Tilantarkkailu ja Etäohjauspaneeli eivät viestitä toisilleen oikein,
  jos DOSin VERIFY-komennon asetus on ON. Jos autoexec.bat-tiedostossa
  olevan VERIFY-komennon asetus on ON, sinun täytyy joko poistaa tämä
  komento autoexec.bat-tiedostosta tai muuttaa asetukseksi OFF ja
  käynnistää sen jälkeen tietokone uudestaan.

  VERIFY-komennon asetus OFF ei aiheuta ongelmia tietokoneessa, koska
  tämä on oletusasetus. Tämä asetus voi jopa nopeuttaa kiintolevyn
  toimintaa.         

  ---------------------------------------------------------------------

  10. TILANTARKKAILU EI TOIMI ETÄOHJAUSPANEELIN AJAMISEN JÄLKEEN

  Sekä Tilantarkkailu että Etäohjauspaneeli vastaanottavat tietoja
  kirjoittimelta. Kun aktivoit Etäohjauspaneelin, muistiin ladattu
  Tilantarkkailu poistetaan käytöstä eikä se pysty tarkkailemaan
  kirjoittimen toimintaa. Lopetettuasi Etäohjauspaneelin käytön
  Tilantarkkailu aktivoituu uudestaan ja sen pitäisi toimia tavalliseen
  tapaan.

  Joissakin tapauksissa Etäohjauspaneeli ei pysty aktivoimaan
  Tilantarkkailua tai asettamaan kirjoitinta lähettämään viestejä
  uudestaan. Jos Tilantarkkailu ei toimi oikein sen jälkeen kun olet
  lopettanut Etäohjauspaneelin, toimi seuraavasti:

  (1) Tarkista kirjoittimen ohjauspaneeli ja varmista, että kirjoitin
     on valmis tulostamaan. HP LaserJet -kirjoittimen käyttöopas
     sisältää lisätietoja kirjoittimen ohjauspaneelista.

  (2) Kirjoita DOS-kehotteeseen STAT ja paina ENTER-näppäintä.

--------------------------------------------------------------------------

H. LISÄTIETOJEN SAANTI HP:N PALVELUISTA

HP ELEKTRONISET PALVELUT

INTERNET
   Julkinen ftp-kirjasto on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, jos
tarvitset tietoja ohjaimista tai teknisiä tukitietoja Hewlett-Packardin
oheislaitteista ja tietokonetuotteista.

     IP-osoite 192.6.71.2
     Alias ftp-boi.external.hp.com
     Sisään kirjaus - anonymous
     Salasana - lähetä käyttäjätiedot (Internet-tunnus)
     URL jolla pääset HP:hen - http://www.hp.com/home.html

COMPUSERVE
   HP Peripherals Forumista saat 24 tuntia vuorokaudessa tietoja
ohjaimista ja teknisestä tuesta. Yhdysvalloissa CompuServen puhelin on
800-848-8199 (Käyttäjät kirjoittavat: GO HPPER). Tämän palvelun toimittaja
on CompuServe eikä Hewlett-Packard. Muualla kuin Yhdysvalloissa saat
lisätietoja CompuServen edustajalta.

SOVELLUSOHJELMIA VARTEN SAATAVA TUKI
   Ota yhteys sovelluksen oppaassa mainittuun lähteeseen.

OHEISLAITTEIDEN TEKNINEN TUKI JA PALVELU
   Ongelmien ilmetessä ehdotamme seuraavia apulähteitä:

1) Yrityksessäsi voi olla sisäinen tukihenkilö tai -osasto.
2) Paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä on saatavana
  ammattitaitoista apua.

------------------------------------------------------------------------
USAN ja KANADAN TUKIPALVELUT
------------------------------------------------------------------------

"HP:n opas elektronisiin tukipalveluihin"
   HP FIRST DOCUMENT #9020. Katso ohjeita seuraavasta jaksosta HP FIRST.

HP BBS DOWNLOAD-palvelut
   Hewlett-Packardilta on kaikkina vuorokauden aikoina saatavana tietoja
ohjaimista ja teknisestä tuesta, jotka kattavat Hewlett-Packardin
oheislaitteet ja tietokonetuotteet.

     +1-208-344-1691
     Modeemiasetukset - N,8,1
     14 400 baudin maksiminopeus

OHJAINTEN TOIMITUS - USA ja Kanada
   Hewlett-Packardin ohjainkeskus (Driver Distribution Center) toimittaa
USA:ssa ja Kanadassa HP:n ohjaimia useita suosittuja sovelluksia varten.
Ohjaimia voi tilata numeroista:
      Puh: +1-303-339-7009
          Maanantaista lauantaihin, 24 tuntia vuorokaudessa
      Fax: +1-303-330-7655

   Ohjaimia on saatavana useista muista Amerikan mantereiden maista.
   Palvelunumeroita saatavana HP:n jälleenmyyjiltä.

HP FIRST - USA ja Kanada
   HP:n automaattinen telefaxpalvelu tarjoaa teknisiä tietoja 24 tuntia
vuorokaudessa Hewlett-Packardin oheislaitteista ja tietokonelaitteista. 
Hakemistoista löytyy tuhansia eri dokumentteja.

   USA ja KANADA: 800-333-1917

   Muualta: +1-208-344-4809 (käytä telefaxlaitetta)

AUDIO-TIPS
   Audio-Tips sisältää äänitettyjä teknisiä tietoja Hewlett-Packardin
oheislaitteista ja tietokoneista 24 tuntia vuorokaudessa. Useat
vianetsintävihjeet tarjoavat lähempiä ohjeita telefaxina lähetettävässä
muodossa.

   USA ja KANADA: 800-333-1917

HP:N ASIAKASTUKIKESKUS - USA ja Kanada
   HP:n asiakastukikeskuksen henkilökohtainen oheislaitteiden tekninen
tuki.

     Puh: +1-208-323-2551
     Avoinna:
      Maanantai-perjantai, 7.00 - 18.00
      Keskiviikko 7.00 - 16.00 Kalliovuorten aikaa

   Ilmainen tekninen tuki on saatavana takuuaikana numerosta
   +1-208-323-2551 (tarvitset HP LaserJet -kirjoittimen sarjanumeron).

   Takuuajan loputtua, puhelimesta 800-999-1148 (USA ja Kanada) hintaan
   $25 per soitto (US$ - VISA tai MasterCard); tai puh. 900-555-1500
   (USA) $2.50 per minuutti. Laskutus alkaa hetkestä, jolloin saat
   yhteyden tukihenkilöön. Hinnoittelu saattaa muuttua.

------------------------------------------------------------------------
EUROOPAN TUKIPALVELUT
------------------------------------------------------------------------

OHJAINPALVELU - Eurooppa
   Ohjainluetteloita ja ohjainten tilauslomakkeita saa palvelusta
HP FIRST (ks. HP FIRST tästä jaksosta). Käytä ohjainluettelon tuotenumeroita
täyttäessäsi ohjainten tilauslomaketta. Ohjainten tilauslomakkeessa
mainitaan ohjainten tilaamista varten tarvittavat telefax- ja puhelinnumerot.

HP FIRST - Eurooppa
(HP:n telefaxina saatava tuki)
   HP tarjoaa teknistä tukea telefaxilla vuorokauden kaikkina aikoina.
HP FIRST -tukea varten tarvitaan näppäinpuhelin tai telefaxlaite. HP FIRST
-palvelun puhelinnumerot luetellaan seuraavassa.

   Maa       Kieli      Maksuton puhelinnumero  
   ========    ========    =================================

   Alankomaat   hollanti    06-0222420
   Belgia     hollanti    0800 1 1906
   Belgia     ranska     0800 1 7043
   Espanja     espanja     900-993123
   Iso-Britannia  englanti    0800-960271
   Italia     italia     1678-59020
   Itävalta    saksa      0660-8128  (paikallispuhelumaksu)
   Norja      norja      800-11319  (paikallispuhelumaksu)
   Ranska     ranska     05-905900
   Ruotsi     ruotsi     020-795743  (paikallispuhelumaksu)
   Saksa      saksa      0130-810061
   Suomi      suomi      9800-13134  (paikallispuhelumaksu)
   Sveitsi     saksa      155-1527
   Sveitsi     ranska     155-1526
   Tanska     tanska     800-10453

   HP FIRST -yhteys on saatavana englanniksi yllä luetelluissa maissa
   sekä muissa maissa Alankomaiden numerosta +31-20-681-5792.
   HUOMAA: Kansainväliset puhelumaksut veloitetaan Alankomaiden
   ulkopuolella.

EUROOPAN ASIAKASTUKIKESKUS
   Avoinna:
    Ma/ti/to/pe 8.30-18.00 Keski-Euroopan aikaa
    Keskiviikkona 8.30-16.00 Keski-Euroopan aikaa

   Maksutonta teknistä tukea tarjotaan tuotteen takuuaikana. Tarvitset
   tuotteen sarjanumeron, kun soitat. Euroopan tukikeskuksen puhelin-
   numerot sekä muut tiedot on mainittu tuettujen tuotteiden ohjeissa.

------------------------------------------------------------------------
TUKIPALVELUT - MUUT MAAT
------------------------------------------------------------------------

   Ohjainpalvelu ja HP FIRST ovat saatavina useissa muissa maissa.
Pyydä paikalliselta HP:n jälleenmyyjältä puhelinnumeroita.

   Asiakastukea on samoin saatavana useissa muissa maissa. Katso
lisätietoja kirjoittimen oppaista tai ota yhteys HP:n jälleenmyyjään.